STUDENT SECTIONS

Medicină (în limba română)/Medicine in Romanian

Medicină (în limba engleză)/Medicine in English

Medicină (în limba franceză)/Medicine in French

Biologie/Biology

Medicină dentară/Dental Medicine

Farmacie şi nutriţie/Pharmacy and Nutrition

Științe economice, informatică și inginerie/Economic Sciences, Computer Science and Engineering

Aspecte teoretice și practice în legislația europeană/Theoretical and Practical Aspects of European Legislation

Tendinţe noi în ştiinţele socio-umane/New Trends in Socio-humanistic Sciences