ACADEMIC AND RESEARCH STAFF SECTIONS

Interdisciplinaritate în domeniul biomedical și preclinic/Interdisciplinarity in the Biomedical and Preclinical Fields

Interdisciplinaritate în specialități medicale/Interdisciplinarity between Medical Specialties

Interdisciplinaritate în specialități chirurgicale/ Interdisciplinarity between Surgical Specialties

Prezent şi viitor în medicina stomatologică/Present and Future in Dental Medicine

Farmacia de ieri, de azi si de mâine/Pharmacy Yesterday, Today and Tomorrow

Evoluții ale economiei mondiale în era post-criză/Evolutions of Global Economy in the Post-Crisis Era

Noi tendințe în silvicultură, agroturism, geografie și informatică/New Trends in Forestry, Geography and Computer Science

Tendințe noi în legislația civilă și penală românească și europeană/New Trends in Romanian and European Civil and Penal Legislation

Abordări interdisciplinare în ştiinţele socio-umane/Interdisciplinary Approaches in Socio-humanistic Sciences

Provocări de securitate într-o lume interconectată/Security Challenges in an Interconnected World

Calitatea educaţiei în mileniul al III-lea/Quality of Education in the Third Millenium