Program

THE ACADEMIC DAYS OF ARAD
XXXII-nd Edition, May 27-28, 2022

PROGRAMUL CONFERINȚEI/CONFERENCE PROGRAM

 

Preconferințe si workshopuri/ Conferences ante and Workshops

Miercuri, 25 mai 2022/ Wednesday, May 25, 2022

 • 1100-1700  PRIMUL PAS ÎN STOMATOLOGIA DIGITALĂ/ FIRST STEP IN DIGITAL DENTISTRY
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B10
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B10
 • 1300-1600  Workshop ZEISS DIGITAL CLASSROOM
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C26.1
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C26.1
 • 1300-1500 ECONOMIE SOCIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT SOCIAL – DE LA TEORIE LA PRACTICĂ/ SOCIAL ECONOMICS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP – FROM THEORY TO PRACTICE
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C25
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C25

 

Joi, 26 mai 2022/ Thursday, May 26, 2022

 • 1000-1400 WORKSHOP ROMÂNO-CHINEZ IN CERCETAREA BIOMEDICALĂ/ ROMANIAN-CHINESE WORKSHOP IN BIOMEDICAL RESEARCH
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala de Conferințe
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Conference Hall
 • 1400-1600 INFLUENȚA CONTEXTULUI SOCIO-POLITIC ACTUAL ASUPRA PERSONALITĂȚII TINERILOR ADULȚI/ THE CURRENT SOCIO-POLITICAL CONTEXT INFLUENCE ON YOUNG ADULTS’ PERSONALITY
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B11
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B11
 • 1400-1800 ALTERNATIVE LA TERAPIA ALOPATĂ – ALEGEREA MEDICILOR/ ALTERNATIVES TO ALLOPATH THERAPY – DOCTORS’ CHOICE
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B4
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B4
 • 1600-1800 PANDEMIA ȘI POSTPANDEMIA – REGLEMENTĂRI ȘI PREVIZIUNI SPECIFICE ÎN DOMENIUL DREPTULUI PUBLIC ȘI AL DREPTULUI PRIVAT EUROPEAN/ PANDEMIC AND AFTER-PANDEMIC TIMES – SPECIFIC REGULATIONS AND FORECASTS IN THE FIELD OF EUROPEAN PUBLIC AND PRIVATE LAW
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C39
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C39
 • 1800 INAUGURAREA CENTRULUI CLINIC INTERNATIONAL DE MICROSCOPIE IN STOMATOLOGIE VASILE GOLDIS ARAD/ INAUGURATION OF THE “VASILE GOLDIS” INTERNATIONAL CLINICAL CENTRE OF MICROSCOPY IN DENTISTRY – ARAD
  • LOCAŢIE: Strada Călărașilor nr. 3, Arad
  • LOCATION: Călărașilor str., no. 3, Arad
 •  1400-1800 Primirea și înregistrarea participanților la Zilele Academice Arădene/ Participants’ reception and registration at the Academic Days of Arad
  • LOCAŢIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86
  • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St.

 

Vineri, 27 mai 2022/ Friday, May 27, 2022

 • 930 -1000 Serviciu religios și depunere de coroane la Monumentul Corifeului Marii Uniri, VASILE GOLDIŞ / Religious service and wreath laying ceremony at the Monument of the Great Union Coryphaeus, VASILE GOLDIŞ
  • LOCAȚIE: Statuia Corifeului Marii Uniri Vasile Goldis, Pța Revoluției, Arad
  • LOCATION: Statue of Vasile Goldis – The Great Union Coryphaeus, Revolutiei Square, Arad
 • 1100– 1300 Ceremonia oficială de deschidere a „Zilelor Academice Arădene”, Ediția a XXXII-a/ Official Opening Ceremony of the “Academic Days of Arad”,  XXXII-nd edition
  • LOCAȚIE: Sala Marii Uniri, Bdul.Revoluției nr.81
  • LOCATION: Great Union Hall, 81 Revolutiei
 • 1330 – 1400 Prânz informal/ Informal lunch  
 • 1400-1800 Secțiunile cadrelor didactice/cercetători/ Teaching staff’s/ researchers’ sections
  • SECŢIUNEA I: INTERDISCIPLINARITATE ÎN DOMENIUL BIOMEDICAL ȘI PRECLINIC / SECTION I: CROSS-DISCIPLINARITY IN BIOMEDICAL AND PRECLINICAL DOMAINS
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Aula Magna Universitaria „Aurel Ardelean”
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, “Aurel Ardelean” Aula Magna Universitaria
  • SECȚIUNEA II: INTERDISCIPLINARITATE ÎN SPECIALITĂȚI MEDICALE / SECTION II: CROSS-DISCIPLINARITY IN CLINICAL MEDICINE
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B10
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B10
  • SECȚIUNEA III: INTERDISCIPLINARITATE ÎN CHIRURGIE/ SECTION III: CROSS-DISCIPLINARITY IN SURGERY
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B11
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B11
  • SECȚIUNEA IV: PREZENT ȘI VIITOR ÎN STOMATOLOGIE/ SECTION IV: PRESENT AND FUTURE IN DENTISTRY
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B4
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B4
  • SECȚIUNEA V: MEDICAMENTELE MODERNE – DE LA NATURĂ LA BIOTEHNOLOGIILE MODERNE/ SECTION V: MODERN MEDICINES – FROM NATURE TO MODERN BIOTECHNOLOGIES
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala B5
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall B5
  • SECȚIUNEA VI: NOI TENDINȚE SI EVOLUȚII ALE ECONOMIEI MONDIALE/ SECTION VI: NEW TRENDS AND EVOLUTIONS OF THE WORLD ECONOMICS
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C25
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C25
  • SECȚIUNEA VII: NOI TENDINȚE ÎN SILVICULTURĂ, AGROTURISM, GEOGRAFIE ȘI INFORMATICĂ/ SECTION VII: NEW TRENDS IN FORESTRY, AGRITOURISM, GEOGRAPHY AND COMPUTER SCIENCE
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C27
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C27
  • SECȚIUNEA VIII: NOI TENDINȚE ÎN DREPTUL CIVIL ȘI PENAL EUROPEAN/ SECTION VIII: NEW TRENDS IN EUROPEAN CIVIL AND EUROPEAN CRIMINAL LAW
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C33
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C33
  • SECȚIUNEA IX: ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN ȘTIINȚE SOCIALE ȘI UMANISTE/ SECTION IX: CROSS-DISCIPLINARY APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C35
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C35
  • SECȚIUNEA X: PROVOCĂRI DE SECURITATE ÎNTR-O LUME INTERCONECTATĂ/ SECTION X: SECURITY CHALLENGES IN AN INTERCONNECTED WORLD
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C37
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C37
  • SECȚIUNEA XI: CALITATEA EDUCAȚIEI IN MILENIUL III/ SECTION XI: QUALITY OF EDUCATION IN THE THIRD MILLENNIUM
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C39
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C39
  • SECȚIUNEA XII: ACTUALITĂȚI IN CERCETAREA BIOMEDICALĂ/ SECTION XII: CURRENT AFFAIRS IN BIOMEDICAL RESEARCH – Sesiune pentru studenții doctoranzi din Domeniul Medicină și Biologie/ Session for doctoral students in the domains of Medicine and Biology
   • LOCAȚIE: Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, sala C29
   • LOCATION: “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St., Hall C29
 • 1800-2000 Concert artistic: Talisman/ Artistic Concert: Talisma  – In deschidere/ In the opening: QBand – Claudia Iuga și George Dancu
  • Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, str. Liviu Rebreanu nr. 86
  • “Vasile Goldiş” University Campus, 86 Liviu Rebreanu St.

 

Sâmbătă, 28 mai 2022/ Saturday, May 28, 2022

 • 1000-1300 Secţiuni ştiinţifice studenţeşti/ Students’ scientific sessions
  • SECȚIUNEA I: MEDICINA ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ SECTION I: MEDICINE IN ROMANIAN
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA II: MEDICINA ÎN LIMBA ENGLEZĂ/ SECTION II: MEDICINE IN ENGLISH
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA III: MEDICINA ÎN LIMBA FRANCEZĂ/ SECTION III: MEDICINE IN FRENCH
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA IV: BIOLOGIE/ SECTION IV: BIOLOGY
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA V: FARMACIE/ SECTION V: PHARMACY
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA VI: NUTRIȚIE/ SECTION VI: NUTRITION
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA VII: STOMATOLOGIE/ SECTION VII: DENTISTRY
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA VIII: ȘTIINȚE ECONOMICE, INFORMATICĂ ȘI INGINERIE/ SECTION VIII: ECONOMICS, COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA IX: STIINTE SOCIALE ȘI UMANISTE/ SECTION IX: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea
  • SECȚIUNEA X: ȘTIINȚE JURIDICE/ SECTION X: JURIDICAL SCIENCES Scopul, influența legii în societate și lupta împotriva comportamentului subversiv/ Law Goals, Influence in the Society and Fighting against the Subversive Behaviour
   • LOCAȚIE: Complex Universitar „Pavel Covaci” Macea
   • LOCATION:Pavel Covaci” University Complex, Macea